Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/kwo.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Wpis do elektronicznej księgi wieczystej

Elektroniczny wpis do księgi wieczystej

Księgi wieczyste w formie papierowej prowadzone przez sądy rejonowe w większości zastąpione już zostały przez elektroniczne formy. Przeglądanie ksiąg wieczystych jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Jednak w  przypadku starania się o jakikolwiek wpis i zmianę w księdze wieczystej musimy wydrukować sobie lub pobrać z sądu wniosek w postaci papierowej.

Z wnioskiem o nowy wpis w księdze wieczystej należy występować każdorazowo kiedy tylko nastąpi zmiana właściciela lub współwłaściciela nieruchomości. Sytuacja taka występuje między innymi przy dziedziczeniu, nabyciu spadku lub darowiźnie. Kiedy tylko nastąpi prawomocne nabycie praw do nieruchomości, nowy właściciel powinien wystąpić z wnioskiem do wydziału ksiąg wieczystych do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
W wyniku tego w pierwszym rozdziale księgi wieczystej następuje zmiana właściciela danej nieruchomości poprzez dopisanie danych osobowych spadkobiercy.
Taka sama sytuacja występuje w przypadku kiedy na naszej nieruchomości ciążyć będzie hipoteka. Najczęściej ma to miejsce kiedy właściciel nieruchomości stara się o kredyt w banku na kupno tej lub innej nieruchomości z braku własnych środków. Wtedy to nasza nieruchomość staje się zabezpieczeniem naszych wierzytelności względem banku w razie naszej niewypłacalności.

W przypadku starania się o jakiekolwiek zmiany w księdze wieczystej tak jak w przypadku każdej decyzji sądowej trzeba liczyć się z czasem oczekiwania. W zależności od dokonywanych zmian może on wahać się w granicach do tygodnia aż do kilku tygodni. Zależy on od ilości tego typu spraw prowadzonych przez sąd oraz rodzaju wpisu dokonywanego w tej księdze.

Wiadomo również, że wnioski składane w wydziale ksiąg wieczystych wiążą się z opłatą. Wysokość tych opłat jest regulowana przez ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i zawsze jest stała. Oczywiście ich wysokość jest uzależniona od wykonywanych czynności określonych ustawowo.
Najdroższą, kosztującą aż 200 zł, jest wpis hipoteki lub służebności. Opłata stała w wysokości 150 zł pobierana jest za: wpis własności na podstawie dziedziczenia lub spadku, użytkowania wieczystego lub zmiany ograniczonych praw rzeczowych.
100 zł zapłacić trzeba za wpis udziału w prawie lub wniosek o wykreślenie wpisu natomiast założenie księgi wieczystej, sprostowanie działu lub inny wpis kosztuje 60 zł. Za wydanie odpisu księgi wieczystej zapłacimy 60 zł lub 30 zł w zależności od jego rodzaju.