Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/kwo.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie?

Sprawdzanie po adresie, nazwisku, numerze działki

Dzisiaj kiedy większość ksiąg wieczystych jest już w systemie elektronicznym odnaleźć i przejrzeć interesującą nas księgę wieczystą możemy siedząc przy komputerze bez wychodzenia z domu.
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wyszukiwarka ksiąg wieczystych umożliwiająca obejrzenie interesującej nas księgi znajdującej się w zasobach Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych po numerze.

Wyszukiwanie interesującej nas księgi wg innych dokładnie określonych kryteriów tj. danych identyfikacyjnych nieruchomości lub danych osobowych właściciela przysługuje zgodnie z nową ustawą o księgach wieczystych i hipotece tylko uprawnionym do tego podmiotom .
Przewiduje się, że dostęp do tych ksiąg będzie płatny z uwagi na konieczność utrzymania systemu dostępowego. Odpłatność będzie dotyczyła uprawnionych podmiotów innych niż sąd, prokurator, organ administracji rządowej lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Nie ma możliwości przejrzenia księgi wieczystej elektronicznie bez znajomości i podania jej nowego numeru. Jeśli chcemy odszukać interesującą nas księgę wieczystą znając tylko dane osobowe właściciela nieruchomości lub dane samej interesującej nas nieruchomości musimy udać się do Starostwa Powiatowego prowadzącego Spis Gruntów i budynków zwany katastrem lub zlecić to zadanie jednej z ogłaszających się w internecie firm zajmujących się tego typu działaniem.

Jeśli chcemy odszukać księgę po nazwisku właściciela nieruchomości musimy liczyć się z tym iż we wniosku składanym w Starostwie o ustalenie numeru księgi musimy podać tak szczegółowe dane osobowe jak: imię i nazwisko właściciela, imiona rodziców właściciela, PESEL właściciela. Podanie wszystkich trzech pozycji gwarantuje skuteczne odszukanie ksiąg wieczystych. W przypadku braku PESEL lub imion rodziców uzyskane wyniki mogą być niepełne.
Kiedy interesująca nas księga należy do nieruchomości będącej częścią majątku firmy musimy znać jej pełną nazwę oraz identyfikator REGON.

Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku szukania po adresie lokalu mieszkalnego, budynku lub gruntu. Aby to ustalić należy podać: dokładny adres tj. województwo, powiat, gmina, numer domu i mieszkania lub tak jak w przypadku nieruchomości gruntowej : województwo, powiat, gmina, miejscowość, nazwa ulicy i numer działki oraz nazwisko właściciela lub choć jednego współwłaściciela.