Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/kwo.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Kto ma dostęp do ksiąg wieczystych?

Księgi wieczyste dla komorników

Internetowe księgi wieczyste stały się dużym udogodnieniem nie tylko dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych ich zawartością ale także dla wielu grup zawodowych zajmujących się w swojej pracy nieruchomościami.  Jednym z takich zawodów są właśnie komornicy sądowi wykonujący oprócz wielu innych egzekucji między innymi egzekucję z nieruchomości.

Jakiś czas temu Minister Sprawiedliwości podpisał z Krajową Radą Komorniczą porozumienie, które zapewni komornikom sądowym testowy dostęp do aplikacji Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Jest to kolejny krok informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, usprawniający pracę zawodom prawniczym., w tym również komornikom sądowym.
Na początku udostępni ono dane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych 300 komornikom co stanowi 1/3 samorządu komorniczego aby w konsekwencji uprawnić do korzystania z niej cały samorząd. Aby uzyskać dostęp przez internet do ksiąg wieczystych, komornicy sądowi będą musieli wystąpić o stosowne uprawnienia do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek o nadanie tych uprawnień składa w imieniu komornika prezes Krajowej Rady Komorniczej.
Projekt ten w założeniu swoim stanowi, że uprawnione podmioty, w tym przypadku komornicy sądowi, będą miały możliwość wyszukania odpowiednich ksiąg wieczystych według konkretnego ściśle zdefiniowanego kryterium np. szukanie  księgi według danych osobowych konkretnego człowieka. Będzie to miało duże znaczenie dla prowadzonych egzekucji ponieważ pozwoli na szybsze uzyskanie informacji o tym, które nieruchomości należą do dłużnika bez potrzeby zdobywania dodatkowych informacji. Do wyszukiwarki wystarczy wpisać tylko nazwisko lub PESEL konkretnej osoby. Tego rodzaju dostęp będzie odpłatny dla podmiotów innych niż sąd, prokuratura, organy administracji rządowej i  ZUS.
Pomysł ten zyskał aprobatę Krajowej Rady Komorniczej, która poparła założenia tego projektu. Wskazanie w ustawie, że komornicy stanowią podmiot publiczny uprawniony do korzystania z elektronicznych ksiąg wieczystych np. po podaniu danych osobowych właściciela nieruchomości, pozwoli komornikom na szybkie i sprawne poszukiwanie majątku dłużnika.

Wprowadzenie tego rozwiązania przy zachowaniu niskiej ceny za korzystanie z wyszukiwarki na pewno przyspieszy i poprawi efektywność postępowań egzekucyjnych.